Jaká je budoucnost elektrického vytápění?

Aktuální krize nám ukazuje výhody elektrického vytápění a jeho význam pro budoucnost.

Krize v energetice, kterou aktuálně pociťujeme, způsobená zbytečnými regulačními prvky a politickými rozhodnutími se začala projevovat již koncem roku 2021 a naplno odhalila řadu chyb ve volbě energetické koncepce EU. Nyní je třeba na stalou situaci reagovat a přemýšlet jinak a novým způsobem!

iStock_000012340398Large logo EKOHEAT

Jaká je tedy budoucnost elektrického vytápění?

Každá krize nabízí nové pohledy a řešení, a několik takových vám k zamyšlení nabízíme:

1. Nižší a střední třída jistě ocení výhody sálavého elektrického podlahového vytápění v jeho úspoře až o 40% oproti teplovodnímu způsobu vytápění a tedy skutečnost, že je možné elektrické topné systémy lépe kombinovat s dalšími zdroji vytápění, jako jsou například kamna nebo krb na dřevo. Oproti teplovodnímu vytápění elektrické topné systémy rychle reagují na další zdroj tepla a upravují potřebu výkonu a tedy vlastní spotřebu.

2. Elektrické topné systémy umožňují, oproti teplovodnímu vytápění bez jakýchkoliv ztrát daných oběhem teplé vody v celém systému, snížit nebo úplně vypnout vytápění v konkrétních místnostech a provozovat jen vybrané místnosti a tím snížit spotřebu.

3. Je možné využít některou z široké nabídky FVE a bateriových úložišť (HES/DES/SAS například od f.Fenix), které umožňují i tzv. obchodování na denním energetickém trhu, a dodávání do sítě v nejvyšším denním tarifu a tím si snížit cenu spotřebovávané elektrické energie až o desítky procent. Cena prodané elektřiny tak sníží cenu nakoupené elektřiny.

4. Elektrické podlahové vytápění je v současnosti jedno z nejlevnějších vytápění s ohledem na pořizovací cenu, životnost a náklady na údržbu. Je tedy jednou z nejlepších variant s ohledem na "návratnost" investic do topného systému.