Montáž elektrického podlahového vytápění, cena za m2.

Před samotnou montáží topných kabelů je nutné dodržet nekolik důležitých zásad. Jako první je návrh podlahového topení a volba správného typu topného kabelu s ohledem na tepelné ztráty, účelu místnosti a uvažované podlahové krytině. Následná příprava skladby podlahy je také velice důležitá.

Podklad musí být perfektně tepelně odizolovaný, jinak mohou vznikat tepelné ztráty nebo mosty. Podkladová vrstva musí být čistá bez ostrých hran, které by mohly poškodit topné kabely. nejběžnější skladba pro elektrické podlahové topení je:

  • krytina
  • beton / anhydrit
  • topné kabely
  • separační Al fólie
  • tepelná izolace
  • hydroizolace
  • základový beton

 

Na podklad (tepelnou izolaci) rozvineme separační Al folii pro podlahové topení. Nestačí jen hliníková. Al fólie musí být zalita ("zalaminována") do plastové vrstvy aby nedošlo k chemické reakci Al vrstvy se zalévací hmotou. Fólie musí být určena pro podlahové vytápění. Folii klademe na podlahu s přesahem a spoje přelepíme PE páskou, aby betonový/ anhydritový potěr nezatékal pod fólii a do stavební konstrukce.

Topné kabely fixujeme k podkladu pomocí příchytek kabelů, fixačních pásků a PE pásky EKOHEAT v rovnoměrných roztečích. Spojka, která spojuje topný kabel a přívodní vodič musí být instalována v podlaze, co nejblíže u zdi. Následně provedeme kontrolní měření odporu topného okruhu, izolačního odporu a fotodokumentaci skutečného stavu. Potřebné údaje zapíšeme do záručního listu, který slouží jako podklad k prodloužené záruce.

Pak následuje zalití anhydritem.

Po vyzrání stavebních materiálů, položení krytiny a dokončení stavebních prací, po vymalování (obvykle v čase kompletace elektroinstalace- zapojování zásuvek, vypínačů..) přijde čas na zapojení systému podlahového vytápění a uvedení do provozu. Před zapojením a uvedením do provozu provádíme opětovné kontrolní měření.

Cena montáže elektrického podlahového topení se pohybuje od 180Kč/m2. ZDARMA je vytvořena cenová nabídka s individuální cenou dle rozsahu a náročnosti montáže.