Topný kabel pro ochranu před zamrzáním jezírka.

Péče o jezírko v zimních měsících je důležitá, aby se zabránilo jeho zamrznutí a škodám na rostlinách a rybách způsobených nedostatkem kyslíku. Jednou z možností, jak ochránit jezírko, je použití topného kabelu. Topný kabel je efektivní způsob, jak udržet vodu v jezírku v nad bodem mrazu a zabránit vzniku ledu.

Výběr správného topného kabelu

Při výběru topného kabelu je důležité zohlednit velikost jezírka a požadovanou teplotu vody. Existují různé typy topných kabelů s různými vlastnostmi. Je důležité vybrat kabel s dostatečným výkonem pro danou plochu jezírka a zvolit kabel od renomovaného výrobce.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je spolehlivost topného kabelu a jeho odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Kabel by měl být odolný vůči nízkým teplotám a měl by být snadno instalovatelný. Všechny tyto vlastnosti splňuje, a proto doporučujeme: topný kabel EKOHEAT ICE-Stop.

Instalace topného kabelu

Před instalací topného kabelu je důležité zajistit, že jezírko je čisté a bezpečné pro práci. Kabel by měl být instalován tak, aby byl v nejhlubším bodě jezírka a zároveň by měl být umístěn tak, aby nedošlo k poškození rostlin a ryb. Topný kabel je nutné vždy zapojit dle příslušných norem pro instalaci el. zařízení ve venkovním prostředí!

Je důležité dodržovat instrukce výrobce ohledně instalace a bezpečného používání topného kabelu. Po instalaci je třeba pravidelně kontrolovat funkčnost kabelu a udržovat jezírko v optimálním stavu i během zimních měsíců.

Doporučujeme topný kabel EKOHEAT ICE-Stop.